Program

Tradice, současnost a budoucnost české translatologie

Workshop k nedožitým devadesátinám a k padesátému výročí úmrtí Jiřího Levého

 

9.00 – 9.30 Registrace 
9.30 – 9.45 Zahájení
9.45 – 10.30 Jiří Levý ve vzpomínkách pamětníků (moderuje Z. Jettmarová)
  Hosté: Josef Čermák (Praha), Libuše Hornová (Olomouc), Jarmila Emmerová (Praha)
10.30 ‒ 11.00 Přestávka
11.00 ‒ 12.40 Jiří Levý v (dobových) souvislostech (moderuje M. Djovčoš)
  11.00 ‒ 11.20 Jiří Pechar: Kontext doby Levého
11.20 ‒ 11.40  Zuzana Jettmarová: Levý na spirále času
11.40 ‒ 12.00 Tomáš Svoboda: Hermeneutické „čtení“ díla Levého
  12.00 ‒ 12.20 Bohuslav Mánek: Levý a česká anglistika
12.20 ‒ 12.30 Diskuse
12.30 ‒ 13.30 Přestávka
13.30 – 15.00  Jiří Levý a současnost (moderuje S. Rubáš)
13.30 ‒ 13.50 Martin Djovčoš: Levý a sociológia prekladu? Inšpirácie a paralely
13.50 ‒ 14.10 David Mraček: Levý a didaktika překladu
14.10 ‒ 14.20  Petra Vavroušová: Soudobá recepce Levého ve Španělsku a Latinské Americe
14.20 ‒ 14.40 Jana Králová: Tzv. anizomorfismy v překladu
14.40 ‒ 15.00 Diskuse
15.00 – 15.15 Přestávka
15.15 – 16.45  Podněty pro výzkum (moderuje J. Králová)
15.15 ‒ 15.35 Lucie Chlumská: Tendence a univerzálie v korpusové translatologii
15.35 ‒ 15.55 Jitka Zehnalová: CAT nástroje a paralelní korpusy v transl. analýze        
15.55 ‒ 16.15 Stanislav Rubáš: Ruští spisovatelé jako kritici překladu a spolutvůrci představ o kulturní identitě
16.15 ‒ 16.35 Lukáš Klimeš: Básník a překladatel Jiří Kovtun: o vztahu jazyka básnického a překladatelského
16.35 ‒ 16.45 Diskuse
16.45 – 17.00 Závěr (a pokyny k publikaci)
Doprovodná akce: Virtuální prezentace vybraných publikací v č. 206 o přestávkách
Úvod > Program