About

FFUK KMOF

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY

KRUH MODERNÍCH FILOLOGŮ

FACULTY OF ARTS, CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE CZECH MODERN LANGUAGE ASSOCIATION

 

Tradice, současnost a budoucnost české translatologie

Workshop k nedožitým devadesátinám a k padesátému výročí úmrtí Jiřího Levého

 

 

Pořádá Ústav translatologie FFUK a Kruh moderních filologů

 

Kdy: 27. ledna 2017, 9.30-17.30 hod.
Kde: Ústav translatogie, Hybernská 3, místnost č. 206 (2. patro) 

 

Workshop se koná s cílem připomenout významná výročí spjatá se zakladatelskou osobností české translatologie, Jiřího Levého (1926 – 1967): nedožité devadesátiny, padesáté výročí úmrtí a v neposlední řadě rovněž šedesát let od vydání jeho knihy České theorie překladu (1957), kterou lze považovat nejen za stěžejní dílo dějin myšlení o překladu, ale také za první antologii teoretických úvah na toto téma v mezinárodním měřítku.
Tematicky workshop  zahrnuje vzpomínky pamětníků, dobové souvislosti vzniku prací Levého a zdůrazňuje jejich podněty pro současný i budoucí výzkum v translatologii doma i v zahraničí.

 

Organizační výbor:
Jana Králová ( Jana.Kralova@ff.cuni.cz)
Zuzana Jettmarová (Zuzana.Jettmarova@ff.cuni.cz)
Petra Vavroušová (Petra.Vavrousova@ff.cuni.cz)
Lukáš Klimeš (Lukas.Klimes@ff.cuni.cz)

 

Kontaktní osoba:
Karla Hurníková (Karla.Hurnikova@ff.cuni.cz)

 

 

Tradice, současnost a budoucnost české translatologie